REGULAMIN - sklepu internetowegoRegulamin

Sklep Internetowy www.galki.eu dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. Postawnienia ogólne


2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym


3. Warunki zawierania umowy sprzedaży


4. Sposoby i terminy płatności za produkt


5. Koszt, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu


6. Reklamacja produktu


7. POZASˇDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTˇPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

9. Postanowienia końcowe

Ilość twoich zakupów:
1
na kwotę:
99 zł
+ koszt przeyłki
Akcje auto-tuning gałek na allegro

Galeria real


podswietlana gałka
podswietlana galka.jpg
podœwietlana gałka biegów.jpg
audi a2
podœwietlana gałka zmiany biegów led
podœwietlane gałki ledowo

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym Dane techniczne zawarte na stronie www.galki.eu mają wyłącznie informacyjny charakter, nie stanowią oferty w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, a ich zdjęcia mogą się różnić od produktów dostępnych w sprzedaży.